Få erstatning ved en fly aflysning – dine rettigheder som flypassager

Få erstatning og flykompensation ved fly aflysningEn fly aflysning kan være en stor irritation, men du har rettigheder som flypassager, som kan give dig erstatning. Flyselskaberne vil ofte gøre alt for at undgå at udbetale erstatning, men ved at bruge en retshjælpsvirksomhed, kan du sikre dig den højest mulige erstatning.

Dine rettigheder som flypassager er fastlagt i EU-forordningen (EC 261/2004). Hvis du ønsker erstatning for en flyaflysning, skal du sikre dig, at din start- og/eller slutdestination ligger inden for EU, og at flyselskabet er registreret i EU. Desuden er den samlede forsinkelsestid også et afgørende kriterium. Det gælder også for danske luftselskaber som fx. SAS.

Følgende tre kriterier afgør, om du er berettiget til erstatning ved en flyaflysning:

  1. Forsinkelsens længde: Ankomst på slutdestination skal være mindst 2 timer forsinket i forhold til det forventede, før en erstatning kan udbetales.

  2. Afbestilling af fly: Hvis flyselskabet har meddelt aflysningen mindst 2 uger før afgang, eller har tilbudt alternativer inden for rimelig tid, så bortfalder retten til erstatning.

  3. Er flyselskabet registreret i EU, og er start eller slutdestination inden for EU?

Foruden de almindelige EU-lande deltager også Norge, Schweiz, Tyrkiet og Island.

Det skal bemærkes, at ekstraordinære omstændigheder såsom dårligt vejr, naturkatastrofer, birdstrike, lufthavnsstrejke, krig, terror eller sabotage normalt ikke udløser erstatning.

Hvis du oplever en flyaflysning, er det en god idé at bede flyselskabet om en erklæring vedrørende årsagen til forsinkelsen allerede i lufthavnen. Det kan også være en god idé at bruge en retshjælpsvirksomhed, der kan hjælpe dig med at få den retmæssige kompensation hurtigt og nemt.